Author - admin

Trương Lê Hùng – Nhân viên Xuất xắc nhất năm 2016

Khi chúng tôi viết những dòng này cũng là lúc Tết sắp gõ cửa, mọi người đang khẩn trương hoàn thành nốt những việc còn dang dở để chuẩn bị đón một năm mới đến. Thế nhưng trong không khí chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, có [...]